Loading...
Homepage 2017-11-02T14:28:00+00:00

Nieuws

  • Groepsfoto bij een interview over marktvisie en aanbesteding. RVB: Ingrid Stekelenburg, Erik van Brakel marktpartij: Ralph en Patrick Klein.

Prettig samenwerken vanuit gedachtegoed marktvisie

24-05-2018|0 Comments

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wilde de aanbesteding ‘Integraal onderhoud van divers vastgoed’ op een hele andere manier insteken dan ze de afgelopen jaren hadden gedaan: meer gericht op kleine en lokale marktpartijen, extra aandacht en begeleiding [...]

’19 april Marktvisieleerdag ‘Mijn ervaring’

26-04-2018|0 Comments

De Leerdag Marktvisie van 19 april stond in het teken van “Aanbesteden als gezamenlijke verantwoordelijkheid”.Collega’s van Rijkswaterstaat (m.n. inkoop en de regio) en marktpartijen waren aanwezig om met elkaar in gesprek te gaan in de [...]

‘Openheid en je verplaatsen in de ander is essentieel’

26-04-2018|0 Comments

Rijkswaterstaat VWM (Verkeer en Watermanagement) bedient veel nautische objecten, die zorgen voor een vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer. Denk aan beweegbare bruggen, sluizen en gemalen. Meestal bedienen medewerkers van Rijkswaterstaat deze objecten zelf. Maar om [...]

Terugblik bijeenkomst ‘Wetenschap ontmoet praktijk’

18-04-2018|0 Comments

Op 20 maart vond de bijeenkomst ‘Wetenschap ontmoet praktijk’ plaats. Op deze sessie gingen professoren, directeuren en topmanagers met elkaar in gesprek over de Marktvisie. De belangrijkste opbrengsten van de dag op een rijtje: Kijk naar [...]

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra werken samen aan een vitale en duurzame sector. Met de Marktvisie nemen Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, Uneto VNI en Astrin het initiatief.

De Marktvisie is een mooi stuk tekst, een globale visie op de manier waarop we in de markt samen tot mooie resultaten komen. Maar zonder daden blijft het bij mooie beelden en blijven successen uit. Tijd voor actie!

Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven en activiteiten waarin met de Marktvisie in de hand de nodige verandering in de markt plaatsvindt. Onderstaand vindt u een lijst van initiatieven met een korte of soms iets langere beschrijving. Deze inspirerende voorbeelden kunt u gebruiken voor uw eigen marktvisie-activiteiten. Bij alle voorbeelden staat een e-mailadres. Schroom vooraf niet om dit te gebruiken als u meer wilt weten.

Laat u nu inspireren

Sinds het initiatief van Rijkswaterstaat zijn veel andere publieke opdrachtgevers in beweging gekomen. Het Rijksvastgoedbedrijf en de Unie van Waterschappen zijn een marktvisietraject gestart resp. herstart en ook bij enkele provincies en gemeenten is men bezig. Het betreft ook niet alleen werk in het fysieke domein, maar ook bedrijfsvoering, ICT en op termijn mogelijk andere werkvelden.

Om de implementatie behapbaar te houden kiezen we er nadrukkelijk voor om hier niet één groot project van te maken. Er zal een soort amoebemodel ontstaan met meerdere kernen die wel met elkaar verbonden zijn. Zo zorgen we ervoor dat we optimaal leren van elkaar maar dat we elkaar niet afremmen.

Ga aan de slag