Nieuws

Nieuwe wet betalingstermijnen ondersteunt Marktvisie

26-06-2017|0 Comments

Al langer geldt dat overheden, uiterlijk 30 dagen na ontvangst van een factuur moeten betalen. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk, alhoewel de realiteit toch nog vaak anders uitwijst. Met de inwerkingtreding van de wijziging van Boek 6 [...]

De Marktvisie – We gaan het samen doen!

22-06-2017|0 Comments

Woensdag 21 juni organiseerde UNETO-VNI het congres ‘Samenwerken in de sector’. Bijna 100 deelnemers gingen in gesprek over de vraag hoe installatiebedrijven meer en beter kunnen samenwerken met partners in de keten en opdrachtgevers. Het [...]

Ervaring opdoen met flexibel bouwen

15-06-2017|0 Comments

De bestaande rechtbank aan de Parnassusweg op de Amsterdamse Zuidas is verouderd. Vier torens worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De twee monumentale torens blijven behouden. Een helder plan, maar wel een plan dat een praktisch [...]

‘Het speelveld verandert, maar niet iedereen ziet het’

11-06-2017|0 Comments

Op 21 juni organiseert UNETO-VNI het congres ‘Samenwerken in de sector’ over een betere samenwerking in de keten. In de aanloop daarnaartoe schreef Doekle Terpstra,voorzitter UNETO-VNI, deze column. "In mijn eerste maanden als voorzitter van [...]

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra werken samen aan een vitale en duurzame sector. Met de Marktvisie nemen Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, Uneto VNI en Astrin het initiatief.

De Marktvisie is een mooi stuk tekst, een globale visie op de manier waarop we in de markt samen tot mooie resultaten komen. Maar zonder daden blijft het bij mooie beelden en blijven successen uit. Tijd voor actie!

Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven en activiteiten waarin met de Marktvisie in de hand de nodige verandering in de markt plaatsvindt. Onderstaand vindt u een lijst van initiatieven met een korte of soms iets langere bedrijving. Deze inspirerende voorbeelden kunt u gebruiken voor uw eigen marktvisie-activiteiten. Bij alle voorbeelden staat een e-mailadres. Schroom vooraf niet om dit te gebruiken als u meer wilt weten.

Laat u nu inspireren

Sinds het initiatief van Rijkswaterstaat zijn veel andere publieke opdrachtgevers in beweging gekomen. Het Rijksvastgoedbedrijf en de Unie van Waterschappen zijn een marktvisietraject gestart resp. herstart en ook bij enkele provincies en gemeenten is men bezig. Het betreft ook niet alleen werk in het fysieke domein, maar ook bedrijfsvoering, ICT en op termijn mogelijk andere werkvelden.

Om de implementatie behapbaar te houden kiezen we er nadrukkelijk voor om hier niet één groot project van te maken. Er zal een soort amoebemodel ontstaan met meerdere kernen die wel met elkaar verbonden zijn. Zo zorgen we ervoor dat we optimaal leren van elkaar maar dat we elkaar niet afremmen.

Ga aan de slag