Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra werken samen aan een vitale en duurzame sector. Met de Marktvisie nemen Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, Uneto VNI en Astrin het initiatief.

De Marktvisie is een mooi stuk tekst, een globale visie op de manier waarop we in de markt samen tot mooie resultaten komen. Maar zonder daden blijft het bij mooie beelden en blijven successen uit. Tijd voor actie!

Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven en activiteiten waarin met de Marktvisie in de hand de nodige verandering in de markt plaatsvindt. Onderstaand vindt u een lijst van initiatieven met een korte of soms iets langere bedrijving. Deze inspirerende voorbeelden kunt u gebruiken voor uw eigen marktvisie-activiteiten. Bij alle voorbeelden staat een e-mailadres. Schroom vooraf niet om dit te gebruiken als u meer wilt weten.

Laat u nu inspireren

Sinds het initiatief van Rijkswaterstaat zijn veel andere publieke opdrachtgevers in beweging gekomen. Het Rijksvastgoedbedrijf en de Unie van Waterschappen zijn een marktvisietraject gestart resp. herstart en ook bij enkele provincies en gemeenten is men bezig. Het betreft ook niet alleen werk in het fysieke domein, maar ook bedrijfsvoering, ICT en op termijn mogelijk andere werkvelden.

Om de implementatie behapbaar te houden kiezen we er nadrukkelijk voor om hier niet één groot project van te maken. Er zal een soort amoebemodel ontstaan met meerdere kernen die wel met elkaar verbonden zijn. Zo zorgen we ervoor dat we optimaal leren van elkaar maar dat we elkaar niet afremmen.

Ga aan de slag

Nieuws

RVB Marktvisie zet in op samenwerken op basis van vertrouwen

20-03-2017|0 Comments

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met de RVB Marktvisie handen en voeten gegeven aan de marktvisie, waarbij samen met opdrachtgevers wordt gewerkt aan een vitale en duurzame bouwsector. De ontwikkeling van de marktvisie is een belangrijke eerste [...]

Dutch Coastline Challenge

17-03-2017|0 Comments

De opgave om de Nederlandse kust veilig te houden, wordt naar verwachting in de toekomst omvangrijker en complexer. Een aantal partijen nodigen je uit om op De Bouwcampus samen te bouwen aan onze kustlijnzorg van [...]

Stevig achter de Marktvisie

17-03-2017|0 Comments

Onlangs trok ik Tauw terug uit een grote tender die allesbehalve het gedachtengoed van de Marktvisie uitdroeg. De laatste tijd is er meer aandacht voor de noodzaak om dat gedachtengoed ook echt in de praktijk [...]

Waarde toevoegen in de keten

10-03-2017|0 Comments

De samenwerking in de keten is een belangrijk thema in de Marktvisie. NLingenieurs heeft zich gestort op de doorvertaling daarvan. Namens de branchevereniging houdt Erik van Jaarsveld, sectorleider bij ingenieursbureau Arcadis, zich hiermee bezig: ‘Hoe [...]

Agenda