Meer weten? Neem dan contact op met Rijkswaterstaat: marktvisie@rws.nl.

Werken volgens de Marktvisie. Er zijn al veel goede voorbeelden, maar hoe gaan we dit structureel verankeren? Door het meer en meer te gaan doen: beheerder, projectteam, opdrachtnemer. Samen, eerlijk, gelijkwaardig.

In openheid. Je kwetsbaar durven opstellen met respect voor de ander. Trots op jouw vakmanschap en dat van je partner. Het toepassen van de vijf leidende principes van de Marktvisie gaat niet zonder slag of stoot. Betekenis geven hieraan doen we namelijk ook samen. Ken ik jouw risico’s, belangen, verwachtingen. En jij die van mij?

Deze 10 voorbeelden gaan over verandering. Buiten je eigen comfortzone gaan. Dat is de kern. Verandering begint bij jezelf.

 

Project: Brouwersdam

‘Teamleden wilden dat er meer informatie werd gedeeld. Door dit samen praktisch in te vullen, konden er concrete acties volgen. Zo bouwden we een sterk presterend team met een gezamenlijk doel, waarin iedereen prettig functioneert.’

Lees het hele verhaal

 

 

Project: Circulaire catering

‘We worden meer partners dan opdrachtgever en opdrachtnemer.’

Lees het hele verhaal

 

 

 

Project: Ring Utrecht

‘Je moet sámen zorgen dat het voor alle partijen een goed project wordt.’

Lees het hele verhaal

 

 

 

Project: Draaibruggen kanaal Gent-Terneuzen

‘Je kunt het beste sameniets maken, vanuit de verantwoordelijkheid van het projectteam, niet vanuit je verantwoordelijkheid vanuit ENGIE of Rijkswaterstaat.’

Lees het hele verhaal

 

Project: 3kolk Beatrixsluis

‘Als je je buikpijn deelt, willen mensen vaak meteen het probleem oplossen. Maar dat hoeft niet altijd. Soms is het voldoende om het gevoel te delen, om dan later eventueel met een oplossing te komen.’

Lees het hele verhaal

 

 

Project: Goed huisvaderschap

‘We verzetten met z’n allen heel veel werk om onze netwerken goed te laten functioneren. We mogen er heel trots op zijn dat we dit samen met de markt voor elkaar krijgen.’

Lees het hele verhaal

 

 

Project: Intelligente Infra

‘Je moet weg bij de gedachte: we hebben een contract. Nee, we hebben een gezamenlijke opgave.’

Lees het hele verhaal

 

 

 

Project: Vast onderhoud West-Nederland Zuid

‘Als er een issue is, gaan we eerst het probleem verkennen. En stellen onszelf de vraag: Wat is ervoor nodig om het op te lossen?’

Lees het hele verhaal

 

 

Project: Regionale Verkeerscentrale (RVC) Dordrecht

‘We gaan in conclaaf met alle externe marktpartijen die betrokken zijn bij de verhuizing van de verkeerscentrale. Conform de Marktvisie richten we hiervoor een gezamenlijk overleg in: het migratieoverleg.’

Lees het hele verhaal

 

Project: 3Samenwerkings- overeenkomst Ingenieursdiensten (SO3)

‘Ik geloof daar heel erg in, om dit soort processen open en samen te doen, door een beroep te doen op de collectiviteit.’

Lees het hele verhaal

 

Meer informatie: marktvisie@rws.nl.

——————————————————————————————————————————————————-

Jan Hendrik Dronkers, destijds directeur-generaal van Rijkswaterstaat, heeft tijdens de Rijkswaterstaat Marktdag 2015 de aftrap gegeven voor de Marktvisie. Het zal dan ook niet verbazen dat Rijkswaterstaat de Marktvisie volledig heeft omarmd. De strategische doorvertaling van Rijkswaterstaat, getiteld ‘Samen met de markt’, is de concrete uitwerking: wat gaan we doen, en waarom?

De strategische doorvertaling is nadrukkelijk een levend document. Rijkswaterstaat nodigt marktpartijen uit om te reageren en gaat graag met hen in gesprek over de plannen. Input vanuit de markt is belangrijk om de manier waarop Rijkswaterstaat concreet aan de slag gaat met de Marktvisie verder vorm te geven.

De Marktvisie omschrijft de gezamenlijke ambitie, de voorwaarden en de gezamenlijke afspraken voor het vervolg. Het document ‘Samen Samenwerken’ benoemt de gezamenlijke eerste stappen richting implementatie van de Marktvisie, die alle deelnemers samen gaan nemen. De strategische doorvertaling van de Marktvisie (‘Samen met de markt’) gaat over de voornaamste stappen die Rijkswaterstaat zet, vaak in samenwerking met de markt en partners.