Slimmer samenwerken met nieuw communicatiemodel

Slimmer en meer gelijkwaardig samenwerken, dat is het doel waar de waterschappen en hun marktpartijen naar streven. Om daarbij te helpen heeft de Unie van Waterschappen het DeEscalatie- en Communicatiemodel ontwikkeld.

Het model regelt dat er op het juiste niveau overleg plaatsvindt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Komen de gesprekspartners er op het laagste niveau niet uit, dan kan het probleem onder voorwaarden naar een hoger niveau worden getild. Op deze manier wordt een hoogwaardige en duurzame invulling gegeven aan de benodigde communicatie bij  projecten. Door verbeterde communicatie verlopen bouwprojecten beter en dat zorgt natuurlijk voor tevreden burgers en stakeholders.

Het DeEscalatie- en Communicatiemodel komt voor uit het activiteitenplan dat hoort bij het visiedocument ‘De waterschapsmarkt van de toekomst – bouwstenen voor vernieuwing’ van de Unie. Hierin staat hoe waterschappen en marktpartijen willen samenwerken als opdrachtgever en opdrachtnemer.

Meer informatie

Meer weten over het DeEscalatie- en Communicatiemodel? Bekijk dan het model en een korte toelichting bij de Unie van Waterschappen.

2017-11-27T15:53:08+00:0027-11-2017|