Rijkswaterstaat heeft op de vakbeurs Infratech in Rotterdam zes cheques uitgereikt aan Dura Vermeer, Heijmans, BAM (twee inzendingen), KWS en Ooms. De bouwbedrijven ontvingen de prijzen voor de door hen ingediende oplossingen voor duurzaam asfalt. De prijsvraag voor nieuwe duurzame asfaltmengsels is uitgeschreven om circulaire innovaties te stimuleren en CO2-uitstoot terug te dringen.

Launching customer en samenwerking

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken zowel in de eigen bedrijfsvoering als in de projecten en inkoop. Door op te treden als launching customer (het inzetten van onze eigen inkoopkracht) stimuleren we de ontwikkeling en opschaling van innovaties. Door het gebruik van bijvoorbeeld de CO2-prestatieladder en het meewegen van duurzaamheidseisen in onze aanbestedingen, belonen we onze koplopers. Door steeds strengere eisen te stellen aan de maximale milieu-impact nemen we ook het peloton mee. We doen dit samen met de markt en andere overheden. Zo dagen we elkaar uit om de circulaire- en klimaatdoelstellingen versneld te bereiken.

CO2-reductie en hergebruik

Toepassing van de winnende asfaltmengsels zorgen ervoor dat Rijkswaterstaat op korte termijn tot 57% CO2 kan reduceren en meer dan 50% hergebruik van asfalt kan realiseren. Hiermee zet Rijkswaterstaat samen met de markt een belangrijke stap om de klimaatdoelstellingen van het kabinet voor 2030 te realiseren en kan Nederland mondiaal koploper worden op het gebied van duurzaam asfalt.

Het volledige bericht klik hier