Ruim twee jaar na de presentatie van de marktvisie lanceert de politie haar eigen variant. Op 6 februari 2018 presenteert Gerrit den Uyl, directeur Politiedienstencentrum, de marktvisie huisvesting politie. ‘Met deze marktvisie starten we een nieuwe fase rond de huisvesting van de politie.’

De ‘oorspronkelijke’ marktvisie is ondertekend door alle grote Rijksopdrachtgevers en gelanceerd in 2016. De politie kon zich daar toen nog niet bij aansluiten omdat zij eerst aandacht wilde schenken aan de vorming van de politie: van 26 korpsen naar één korps van 11 eenheden. In een verder stadium van de hervorming blijkt dat er juist behoefte is aan een marktvisie. De politie krijgt landelijk zicht op het huisvestingsvraagstuk en werkt aan een nauwere samenwerking met marktpartijen. De marktvisie vormt een goede basis om deze samenwerking verder tot stand te brengen.

Huisvesting

De komst van één korps zorgt voor meer zichtbaarheid van de politie. De politie investeert in een nieuwe werkwijze van de basisteams en een krachtig, eenduidig dienstverleningsconcept. De politie heeft een grote opgave in het verschiet om de huisvesting te verbeteren en passend te maken voor het nieuwe dienstverleningsconcept en politiewerk van de toekomst.

Door technologische ontwikkelingen verschuift de werkplek van agenten steeds meer naar buiten. De politiemedewerker is daardoor minder afhankelijk van de werkplekken in gebouwen en zijn daar uiteindelijk minder werkplekken nodig. Hierdoor verandert ook de functie van gebouwen en bespaart het korps op de huisvesting.

De politie laat daarom de komende tien jaar veel panden bouwen en verbouwen en wordt daarmee een belangrijke bouwopdrachtgever.  ‘We staan net onder partijen als Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf’, zegt Den Uyl. De politie moet nu niet alleen nadenken over de invulling van de huisvesting, maar ook over de wijze waarop de politie wil samenwerken met marktpartijen om de huisvestingsopgave te organiseren. ‘Om dat uniform en slim aan te pakken is een eigen variant van de marktvisie nodig.’

Innovatief

De huisvestingsopgave is inmiddels goed in kaart gebracht, maar een tendervisie ontbreekt nog. ‘Dat willen we graag samen met de markt ontwikkelen,’ vertelt Den Uyl. ‘De politie is van oudsher een traditionele opdrachtgever. Het mag en kan nu allemaal een stuk innovatiever en slimmer.’

De marktvisie van de politie komt voor 90 procent overeen met de marktvisie van de grote Rijksopdrachtgevers. Die visie is het uitgangspunt met hier en daar wat aanvullingen. De politie wil bijvoorbeeld meer nadruk op lerend vermogen, zowel aan de kant van de markt als politie, en extra letten op kansen voor het MKB.

De marktvisie huisvesting politie heeft acht uitgangspunten:

  • Human Factors – Samenwerking en vertrouwen in de gehele keten om met meer trots en vakmanschap tot succesvolle projecten te komen.
  • Tenderen – Het doel tijdens een aanbesteding is steeds ‘een succesvol project’ voor alle betrokken partijen.
  • Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding 2.0 – Met onderscheidend vermogen.
  • Risico’s – Risico’s leggen we neer bij de partij die deze het best kan beheersen.
  • Prijsvorming – Reële marges en reële risico-opslagen. Dat betekent: niet inschrijven als marges niet reëel zijn.
  • Lerend vermogen – Kennis wordt zo veel mogelijk gedeeld met betrokken partijen. Alle partijen investeren in lerend vermogen van medewerkers en organisatie.
  • Blijvende betrokkenheid – Alle partijen voelen zich blijvend verantwoordelijk voor het geleverde resultaat.
  • Diversiteit partijen – De diversiteit in de opgave vraagt om diversiteit in opdrachtnemers. We gaan altijd op zoek naar de beste partij voor de voorliggende opgave.

Lees hier de volledige marktvisie huisvesting van de politie.