Transparantie en eerlijkheid

Het UAV-GC contract is (net als ieder ander contract) een overeenkomst waarbij 2 partijen met respect een evenwichtige samenwerking kunnen aangaan, die start in de précontractuele fase en doorloopt in de contractfase. Kritische succesfactor hierbij is het transparant en eerlijk met elkaar omgaan, volgens de set met ‘spelregels’ en houding en gedrag die hierbij past. Contractopstellers en opdrachtgevers zouden meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor het opstellen van een kwalitatief goed (geïntegreerd) contract, waarin een evenwichtige contractverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gerespecteerd wordt. Inschrijvers en opdrachtnemers moeten eerder signaleren en in gesprek gaan. Het UAV-GC contract heeft wat ons betreft nog een mooie toekomst voor zich.

Tot deze conclusie komen Chantal Schrijver en Henberto Remmerts (Tauw) in een reactie op een artikel in de Cobouw van 15 januari.

Beter samenwerken dus. Helemaal conform de marktvisie. Lees meer.