Nieuws

‘Andere bouwcultuur vereist ander gedrag’

22-09-2017|

Cobouw 21 september: Het uitrollen van de Marktvisie draait in essentie om houding en gedrag. De ingesleten bouwcultuur buigt niet makkelijk mee. Het is een lastig en weerbarstig proces: “Dat gaat nooit snel genoeg.” Harry [...]

Gebruiker centraal bij beheer en onderhoud Van Gogh Museum

06-09-2017|

Het project Integraal beheercontract Van Gogh Museum kreeg begin 2017 tijdens de InfraTech-beurs in Ahoy de juryprijs én de publieksprijs voor ‘Beste samenwerkingsproject in de bouw’. Voor Marktvisie.nu spraken we met de hoofdrolspelers: Lucien Keizer [...]

Pilot Kleirijperij van start langs Eems Dollard

16-08-2017|

Langs de Eems Dollard start in 2018 een pilot om te onderzoeken hoe slib kan worden omgezet in klei. Deze pilot – met de naam Kleirijperij – is een samenwerking van kennisconsortium EcoShape, Rijkswaterstaat, de [...]

Brabant Water zoekt optimale samenwerking met keten

16-08-2017|

Brabant Water, het drinkwaterbedrijf van Noord-Brabant, staat voor de grote opgave om de komende decennia vele duizenden kilometers waterleidingen te vernieuwen in een tempo van 300 km per jaar, een opgave die bekend staat als [...]

RWS en Combinatie NU zetten bijzondere samenwerking voort

11-07-2017|

Het is zover: Rijkswaterstaat gunt de versterking van de Nijkerkerbrug definitief aan Combinatie NU, bestaande uit de bedrijven Mourik en BESIX. Onderlinge samenwerking was een doorslaggevend criterium in deze aanbesteding. Voor de definitieve gunning hebben [...]

Ingenieursbureau onderstreept duurzaamheid en werkplezier

07-07-2017|

Met de Marktvisie in het achterhoofd heeft ingenieursbureau Witteveen+Bos de eigen ‘bedrijfscode’ tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Directeur Karin Sluis: ‘In de Marktvisie hebben we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid uitgesproken voor duurzaamheid. Dat heeft ons [...]

“Tja, zo doen we dat nu eenmaal”

05-07-2017|

"Het gaat de installatiesector voor de wind. De orderportefeuilles zijn flink gevuld en de vooruitzichten zijn prima. Alle reden om onverstoorbaar door te werken, zou je zeggen. Maar juist in een tijd van hoogconjunctuur moeten [...]

De 5 grootste grieven in de infrasector

05-07-2017|

Hoe denken opdrachtgevers en opdrachtnemers over elkaar? CROW deed nationaal onderzoek naar de ‘grootste grieven’ tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (aannemers). Wat zijn de belangrijkste uitkomsten? En wat kunt u daarmee? Willen we de verhoudingen in [...]

“Iedereen maakt fouten, behalve inschrijvers”

30-06-2017|

"Professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Daar ontbreekt het in onze sector nog wel eens aan. We willen anders gaan denken en doen. De Marktvisie helpt ons daarbij. Met als einddoel een betere samenwerking, een beter eindproduct [...]

Marktvisiecafé: de markt vroegtijdig betrekken

29-06-2017|

Twee jaar geleden organiseerde Rijkswaterstaat de zogeheten marktvisiecafés om de marktvisie vorm te geven. Nu die er alweer anderhalf jaar ligt – inmiddels door ruim 1.300 mensen ondertekend – kwamen markt en opdrachtgever weer bij [...]

Nieuwe wet betalingstermijnen ondersteunt Marktvisie

26-06-2017|

Al langer geldt dat overheden, uiterlijk 30 dagen na ontvangst van een factuur moeten betalen. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk, alhoewel de realiteit toch nog vaak anders uitwijst. Met de inwerkingtreding van de wijziging van Boek 6 [...]

De Marktvisie – We gaan het samen doen!

22-06-2017|

Woensdag 21 juni organiseerde UNETO-VNI het congres ‘Samenwerken in de sector’. Bijna 100 deelnemers gingen in gesprek over de vraag hoe installatiebedrijven meer en beter kunnen samenwerken met partners in de keten en opdrachtgevers. Het [...]

Ervaring opdoen met flexibel bouwen

15-06-2017|

De bestaande rechtbank aan de Parnassusweg op de Amsterdamse Zuidas is verouderd. Vier torens worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De twee monumentale torens blijven behouden. Een helder plan, maar wel een plan dat een praktisch [...]

Duurzaam partnerschap bij rijkskantoor De Knoop

15-05-2017|

Bronvermelding: Impressie rijkskantoor de Knoop in Utrecht met paviljoen Beeld: Consortium R Creators De voormalige Knoopkazerne aan de Croeselaan in Utrecht wordt omgebouwd tot een modern rijkskantoor, ‘De Knoop’. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft daarvoor R Creators [...]

De Marktvisie in optima forma

15-05-2017|

Wist u dat de Marktvisie eigenlijk over trots, plezier en vakmanschap gaat? In veel gesprekken en publicaties over de Marktvisie - en daar maak ik mezelf ook schuldig aan - gaat het vaak over een [...]

Pas Marktvisie toe, ook als het tegenzit

05-05-2017|

‘Hoe stevig sta jij achter de Marktvisie’, luidt de kop van een kritische column van Ralph van Roessel van Tauw. Hij beklaagde zich over een aanbesteding bij een grote opdrachtgever. Die is niet conform de [...]