Onder de vlag van Duurzaam Gebouwd / Het Bouwgenootschap heeft Simmons&Sommons, Tauw, Witteveen+Bos en PRO6managers een nieuw model ontwikkeld voor een Bouwteamovereenkomst. Dat is een grote stap voorwaarts, het oude model (dat vaak als standaard wordt gezien) dateert van 1992.

Het nieuwe model is aangepast aan de huidige juridische praktijk, meer expliciet gericht op samenwerking en uitgebreid met een variant voor de UAVgc (model uit 1992 was alleen gericht op UAV).

Er zijn sinds 1992 wel meer partijen geweest die hun eigen variant op dat oude model hebben gemaakt, maar het is voor het eerst dat een aantal grote deskundige partijen dit nu in gezamenlijkheid doen. Het resultaat is voor iedereen toegankelijk download klik hier.
Het nieuwe model heeft nu de status van “Consultatiedocument” en is dus -per definitie- nog niet af.

Er is al veel belangstelling vanuit diverse rijksoverheden, gemeenten en aannemers lees meer. De komende maanden vindt een consultatieronde plaats waarin reacties worden verzameld en afgewogen. In november wordt een volgende versie gepresenteerd.

De Cobouw beschrijft haar bevindingen in het artikel  ‘Bouwteam krijgt een modern jasje’