Kennis delen is het nieuwe kennis hebben. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wil daarom een open dialoog tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers, leveranciers, kennisinstituten en eindgebruikers. Dat is vastgelegd in ‘De Marktvisie’, en wordt nu onder meer in praktijk gebracht met informele ontmoetingen met marktpartijen.
Eerste stop was Facilicom. Facilitair! nodigde beide partijen uit voor een reconstructie en zag de dialoog meteen weer verder gaan.

De directie Transacties & Projecten van het RVB heeft veel interactie met de markt. Belangrijkste activiteiten zijn het bouwen, verwerven, in gebruik geven en afstoten van vastgoed en terreinen voor het Rijk. De mensen van Transacties & Projecten zijn daarmee ook verantwoordelijk voor tal van grote projecten binnen het Rijksvastgoedbedrijf op het gebied van vastgoed, dus ook PPS­projecten als B30, Rijnstraat 8, De Knoop en de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne.

Directeur Transacties en Projecten Eva Klein Schiphorst:
‘We willen daarom een gezonde relatie met de markt en vinden het een mooie gedachte om vanuit het idee van samenwerking en op basis van vertrouwen met elkaar zaken te doen.’

Lees het artikel

bron: Facilitair! Online