Ingenieursbureau onderstreept duurzaamheid en werkplezier

Met de Marktvisie in het achterhoofd heeft ingenieursbureau Witteveen+Bos de eigen ‘bedrijfscode’ tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Directeur Karin Sluis: ‘In de Marktvisie hebben we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid uitgesproken voor duurzaamheid. Dat heeft ons echt verbonden.’

Witteveen+Bos heeft sinds 1998 een ‘gedragscode’, die beschrijft hoe en vanuit welke principes het bureau zakendoet. Deze bedrijfscode is in 2006 verder uitgewerkt en in 2010 wederom geactualiseerd, vooral op het gebied van integriteit. Dit jaar is de code weer tegen het licht gehouden, onder meer om beter aan te sluiten bij de Marktvisie. Kernwoord: duurzaamheid. ‘De bedrijfscode draait om de verantwoordelijkheid die we hebben’, zegt directeur Sluis. ‘Individueel, maar ook het bedrijf als geheel. We hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van onze opdrachtgevers, zakenrelaties en collega’s, maar ook ten opzichte van de samenleving. Het gaat om onze missie: waartoe zijn we op aarde? Wat voor gedrag hoort daarbij? Geld verdienen is daarbij een noodzakelijke randvoorwaarde, maar staat niet centraal. Voor onze continuïteit op de lange termijn moeten we maximale toegevoegde waarde leveren.’

Global Goals

Om handen en voeten te geven aan het begrip duurzaamheid, gebruikt Witteveen+Bos de 17 sustainable development goals van de Verenigde Naties als uitgangspunt. ‘Dat is een wereldwijde to-do list voor 2030. De bouwketen kan een bijdrage leveren aan het halen van ongeveer de helft van die doelen.’ Witteveen+Bos heeft zich aangesloten bij de United Nations Global Compact.

Marktvisie

‘Het is belangrijk om na te denken over vragen als: hoe werken we in de bouw? En: hoe werken we samen in de keten? In de Marktvisie hebben we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid uitgesproken voor duurzaamheid,’ zegt Sluis. ‘Dat heeft ons echt verbonden.’ In de bedrijfscode heeft Witteveen+Bos nadrukkelijk de aansluiting gezocht met de Marktvisie. Soms heel letterlijk, zoals te zien in de volgende zin, woordelijk overgenomen uit de Marktvisie: ‘Wij werken samen in de keten op basis van gelijkwaardigheid en complementariteit, met ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid en waarbij de opgave voorop staat.’ Sluis: ‘Er is werk aan de winkel en we moeten taken en rollen goed verdelen.’

De Marktvisie was hard nodig, vindt Sluis. ‘Ik heb nog met de hoofdingenieur-directeur op kantoor gezeten en gezegd: “Sommige medewerkers willen niet meer voor jullie werken, we lijden verlies op projecten, zo gaan we echt niet verder.” Soms heb je een goede crisis nodig om te veranderen.’ Met de Marktvisie zijn belangrijke stappen gezet: ‘Ik heb de indruk dat Nederland hierin vooroploopt. Ook internationaal brengt samenwerking – met lokale bureaus en lokale overheden – ons verder.’

Werkplezier

Met de bijgewerkte bedrijfscode benadrukt Witteveen+Bos de eigen rol in het verwezenlijken van de Marktvisie. Net als de Marktvisie is het belangrijk om de code levend te houden. Dat betekent: ‘Scherp blijven op jezelf en elkaar aanspreken als er iets is. Elkaars kennis en ervaring benutten. Af en toe agenderen we als bedrijf een onderwerp of enquêteren we de medewerkers. Als je echt volgens die code werkt, leidt dat tot meer werkplezier, hogere kwaliteit en betere oplossingen.’

2017-08-03T15:58:23+00:0007-07-2017|