‘Het speelveld verandert, maar niet iedereen ziet het’

Op 21 juni organiseert UNETO-VNI het congres ‘Samenwerken in de sector over een betere samenwerking in de keten. In de aanloop daarnaartoe schreef Doekle Terpstra,voorzitter UNETO-VNI, deze column.

“In mijn eerste maanden als voorzitter van UNETO-VNI maak ik kennis met veel leden én met onze partners in de bouwkolom. Dat zijn inspirerende ontmoetingen. Vaak bespreken we onderwerpen waar ondernemers mee worstelen, maar nóg vaker gaat het over de kansen die er volop zijn. De dynamiek en de ambitie die ik in die gesprekken tegenkom, geven mij keer op keer nieuwe energie.

Het perspectief voor de installatiebranche is rooskleurig. Alleen al door de verduurzaming van woningen en gebouwen -maar ook van industrie en infrastructuur- ligt er veel werk in het verschiet. Bovendien wordt installatietechniek in de meeste projecten steeds dominanter. Het positieve marktsentiment zorgt voor veel optimisme. En toch knaagt er iets.

In de gesprekken die ik heb gevoerd, keert één thema steeds terug: het speelveld verandert, maar de partijen in de keten zien het niet of willen het niet zien. Het gevolg is dat veel van die partijen volharden in business as usual:

– Traditionele vormen van aanbesteden.

– Technische installaties als sluitpost van projecten.

– Focus op de laagste prijs en de bijkomende risico’s zijn voor de installateur.

Welke installateur ik ook spreek, in ieder marktsegment krijg ik dezelfde signalen. Nu het speelveld verandert, is het belangrijk dat óók onze partners in de bouwkolom dat beseffen. Meer dan ooit moeten we het in de bouw sámen doen, op basis van gelijkwaardigheid. Daarbij passen ketensamenwerking, BIM en installateurs die al vanaf de ontwerpfase betrokken zijn bij een project. Voor de traditionele rolverdeling van hoofdaannemer en onderaannemer is geen plaats meer.

Gelukkig zien we ook steeds meer partijen die inzien dat we niet langer als aannemer en leverancier met elkaar moeten werken. Bouwbedrijf en installatiebedrijf bieden sámen iets aan en zijn dus gelijkwaardige partners. Als we daarbij gebruik maken van elkaars kracht komt dat bovendien de kwaliteit ten goede. Samen optrekken is dus ook in het voordeel van de opdrachtgever, die er een beter product van krijgt.

Veranderingen in de markt krijgen we als installatiebranche alléén niet voor elkaar. Daarom zijn we voortdurend in gesprek met onze ketenpartners. UNETO-VNI beschouwt de Marktvisie als basis voor koerswijziging in de bouwkolom. Een groot aantal partijen, waaronder het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en Bouwend Nederland, onderschrijft dat standpunt. Die Marktvisie is geen wollige beginselverklaring, maar wijst op concrete veranderingen:

– De bouw wordt een rendabele sector met redelijke marges en risico’s.

– Prijsduiken is verleden tijd.

– Meer ruimte voor duurzaamheid en innovatie.

– Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid.

De woorden klinken mij als muziek in de oren. Nu gaat het erom die woorden om te zetten in daden. Aan ons zal het niet liggen!”

2017-08-03T15:45:26+00:0011-06-2017|