Leren kun je organiseren!

Onder de titel ‘Van situationeel demonstreren naar structureel organiseren’ gingen NL Ingenieurs, TU Delft, Rijkswaterstaat en vele marktpartijen op dinsdag 2 oktober met elkaar in dialoog. Conclusie na een inspirerende bijeenkomst: het leren moet structureel ingebed worden in organisaties, om aangehaakt te blijven bij de grote (innovatieve) opgaven waar de bouwsector de komende jaren voor staat. Aan elke deelnemer de oproep om het geleerde in de eigen organisatie in de praktijk te gaan brengen.

Tijdens de dialoogbijeenkomsten ‘Wetenschap ontmoet praktijk’ brengen Rijkswaterstaat en partners als Bouwend Nederland en NLingenieurs, kennisinstituten, markt en overheden bij elkaar om van en met elkaar te leren. Daarbij houdt de wetenschap de aanwezigen – veelal afkomstig uit het midden- en topsegment – een spiegel voor. Tijdens de bijeenkomst op 2 oktober, die plaatsvond bij Sweco in De Bilt, stond de vraag centraal: hoe word je als organisatie meer lerend? De stelling én oproep van Marleen Hermans, hoogleraar Publiek opdrachtgeverschap in de bouw aan de TU Delft: ‘De implementatie van de Marktvisie vraagt om een structurele inbedding van het leren in de eigen organisatie. Hoe doen jullie dat?’

Systeemverandering

Jacolien Eijer, directeur NLingenieurs, trapt af met een direct appel op alle aanwezigen: ‘De Marktvisie is formeel 3 jaar geleden ondertekend. Als de samenwerking nu stroef verloopt, is het door de Marktvisie een stuk makkelijker geworden elkaar te spreken. Maar van een echte, structurele verandering in de samenwerking is volgens mij nog geen sprake. We zijn en masse gedoken op houding, gedrag en cultuur. Maar het systemische, daar komen we maar moeilijk aan toe. Hoe komen we tot een structurele verbetering? Daarbij moetenwe de vertaling maken naar ons zelf: Wat kan ik in mijn organisatie veranderen, zodat onze samenwerking nog beter wordt?’

Lees hier het volledige verslag van 2 oktober!