Het kernteam Marktvisie bestaat uit de vertegenwoordigers van de organisaties die de Marktvisie hebben opgesteld. Deze deelnemers zijn dus al vanaf het eerste begin betrokken bij de Marktvisie en zetten zich onverminderd enthousiast in voor het succes van de Marktvisie. Ieder lid van het kernteam is als ambassadeur aanspreekbaar en graag bereid samen met u te werken aan uw activiteiten om de Marktvisie tot een succes te maken.


Aline Arends | Manager implementatie Marktvisie Rijkswaterstaat

De implementatie van de Marktvisie is vooral een gezamenlijke zoektocht. We staan nu eigenlijk pas aan het begin. De visie is ontzettend breed. Alle betrokkenen, zoals Rijkswaterstaat, brancheverenigingen en bedrijven, moeten daarom eerst bekijken met welke punten we het eerst aan de slag kunnen. Focus aanbrengen dus.

We hebben de Marktvisie natuurlijk al in januari 2016 ondertekend. Sommigen worden inmiddels dan ook een beetje onrustig: laat nu eerst maar eens wat resultaten zien! Dat snap ik, maar een cultuurverandering in de sector – en daar gaat het in de kern om: ander gedrag – bereik je niet van de een op de andere dag.

Aline Arends

aline.arends@rws.nl

Dimitri Kruik | Directeur Procurement ProRail

Voor ProRail en haar stakeholders staan twee elementen centraal. Ten eerste: een goed presterende, mooie en functionele infrastructuur voor reizigers en goederen. En ten tweede: die realiseren in goede samenwerking met betrokken opdrachtnemers en stakeholders. De implementatie van de Marktvisie draagt direct bij aan het realiseren van onze missie om mensen, steden en bedrijven over spoor te verbinden, nu en in de toekomst. Ik zie in onze organisatie een soort sneeuwbaleffect: Wij zijn begonnen met de doorvertaling van de Marktvisie naar concrete verbeterpunten met de spooraannemers. Nu hebben we een vergelijkbaar initiatief gestart met ingenieursbureaus en in maart doen we de kick-off samen met Bouwend Nederland voor de civiele aannemers. Ook zijn er losse initiatieven zoals de start met dubbelzijdige prestatiemeting. De sneeuwbal begint langzaam te groeien.

We moeten het succes van de Marktvisie ook meetbaar maken om er voor te zorgen dat iedereen er enthousiast van wordt.

Dimitri Kruik

dimitri.kruik@prorail.nl

Edwin Lokkerbol | Directeur Vereniging van Waterbouwers

Uitgangspunt van de Marktvisie is om ruimte te geven aan de kennis en expertise die er ook bij de marktpartijen is. De toekomstige vraagstukken vragen immers steeds meer om het samenbrengen van specialistische kennis. Specialistische kennis is enerzijds verdeeld aanwezig in de keten, en anderzijds soms ook schaars of soms uit commerciële overwegingen beperkt beschikbaar. Ook geeft de Marktvisie richting om op een betere en voor alle partijen goedkopere wijze aan te besteden.

Het is geen van bovenaf opgelegd document. We moeten er nu met elkaar invulling aan gaan geven. Ik heb wel sterk het gevoel dat met de Marktvisie de basis voor verandering is gelegd.

Edwin Lokkerbol

E.Lokkerbol@waterbouwers.nl

Gertjan Eg | Directeur ASTRIN

ASTRIN | Smart Infra vertegenwoordigt een relatief kleine groep bedrijven die een bijzondere rol spelen in de markt. Wij zien dat slimme technologie in toenemende mate van belang is. Onze technologie ontwikkelt razend snel. De traditionele inframarkt is niet gewend om met dergelijke snelle innovaties om te gaan. De Marktvisie erkent dit en biedt een oplossing: betere samenwerking door de hele keten. Daar zet ik mij voor in vanuit het kernteam en ben ik voor iedereen op aanspreekbaar.

De ASTRIN leden ontwikkelen nu technologie die over drie jaar op de weg komt en waarschijnlijk over 10 jaar verouderd is. De vraag is hoe we dan een weg gaan realiseren die over 10 jaar opgeleverd wordt?

Gertjan Eg

info@astrin.nl

Jacolien Eijer | Directeur NLingenieurs

NLingenieurs gelooft in de Marktvisie. Met concrete toepassingen en onder de noemer “gewoon doen” gaan we in 2017 naar een andere manier van samenwerken in de keten, één die beter bevalt en met elkaar in de keten tot betere resultaten leidt.

Natuurlijk moeten we er met elkaar voor zorgen dat de Marktvisie nog verder landt en dat betekent samen doorpakken en zorgen voor een levende Marktvisie. Dat doen we vooral door de Marktvisie concreet te maken en actief uit te dragen dat er al een hoop gebeurt.

Het feit dat de Marktvisie zo soft is en gaat over houding en gedrag, stemt mij hoopvol.

Richard Mulder | Beleidsadviseur Bouwend Nederland

Bedrijven en overheden realiseren zich dat de verandering waar de Marktvisie voorstaat een grote inspanning van alle betrokkenen vraagt en dat de wereld niet van de één op de andere dag zal veranderen. Het gezamenlijke proces rond de totstandkoming en uitvoering van de Marktvisie is zowel positief als noodzakelijk. Er is een sterke wil om niet afwachtend te zijn, maar proactief: voorspelbaarder, meer aanspreekbaar en meer inspirerend.

Een belangrijk aspect bij de Marktvisie is om in de spiegel te kijken. Wat kan je als bedrijf en als individu zelf doen om de ambities waar te maken? Meer met elkaar praten in plaats van over elkaar praten legt de basis voor een nieuwe cultuur in de sector. De bij Bouwend Nederland aangesloten bedrijven leveren in de eigen organisatie, als collectief via Bouwend Nederland en in samenwerking met haar (commerciële) ketenpartners, een inspanning om de ambitie van de Marktvisie waar te maken. Dit is het moment om de wenselijke veranderingen in de sector door te voeren.

De belangen van opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn soms tegenstrijdig. Maar daar geven we vooraf veel te weinig aandacht aan. Als we meer vertrouwen willen dan moeten we daar niet omheen draaien, maar juist bespreekbaar maken.

Roger Mol | Hoofd Inkoop en Contractmanagement Rijksvastgoedbedrijf

Sinds begin 2016 ben ik Hoofd Inkoop en Contractmanagement bij het Rijksvastgoedbedrijf. Daarvoor werkte ik bij Rijkswaterstaat waar we samen met brancheorganisaties, de markt en kennisinstituten de Marktvisie hebben ontwikkeld. Binnen het Rijksvastgoedbedrijf ben ik nu verantwoordelijk voor de doorvertaling van de visie en de acties die daaruit voortkomen.

Ik zie mezelf als een echte ambassadeur voor de Marktvisie. Mijn kennis en ervaringen met de Marktvisie deel ik graag met geïnteresseerde partijen. Ook hoor ik graag over ervaringen van anderen.

We moeten laten zien hoe we de Marktvisie in de dagelijkse praktijk toepassen, anders is die Marktvisie een wassen neus.

Wim Borsboom | Branchemanager Infratechniek Uneto-VNI

Als branchemanager Infratechniek ben ik vanaf het eerste moment betrokken bij de Marktvisie. Van de Marktvisiecafé bijeenkomsten in 2015 tot de strategische doorvertaling waar we op dit moment de laatste hand aan leggen.

In het begin was de strategische doorvertaling vooral gericht op Infratechniek en op de relatie met Rijkswaterstaat. Nu zijn we bezig met een verbreding, zodat ook andere sectoren zoals bijvoorbeeld utiliteit en industrie zich herkennen in de doorvertaling.

Belangrijk is dat we de strategische doorvertaling nog iets beter maken, we hier voldoende draagvlak voor creëren en aan de slag gaan met pilots.

Het gaat niet om de doorvertaling maar het gaat om het doen.