De waterschapsmarkt van de toekomst in de praktijk

Een jaar na totstandkoming van de gezamenlijk visie De waterschapsmarkt van de toekomst – Bouwstenen voor vernieuwing zijn op de Markt- en Innovatiedag Waterschappen op 27 november 2017 20 inspiratieprojecten gepresenteerd. De projecten laten zien hoe de waterschappen en hun opdrachtnemers het afgelopen jaar hebben gewerkt de visie te vertalen naar de praktijk.

De waterschapsmarkt van de toekomst is een vervolg op een eerder visiedocument dat de waterschappen in 2014 hebben opgesteld, De waterschappen als publieke opdrachtgever. Die visie heeft op diverse vlakken voor verbetering gezorgd en dat gaf de aanzet om in 2016 door te pakken met een nieuwe visie die samen met de opdrachtnemers uit de markt is opgesteld. Daarin zijn 3 bouwstenen benoemd die moeten bijdragen aan noodzakelijk vernieuweing in de waterschapsmarkt: maximale maatschappelijk waarde, de mens centraal en een gezonde bouwkolom.

Inspiratieprojecten

Nu een jaar na de totstandkoming van de visie werden de eerste projecten gepresenteerd die deze visie in de praktijk brengen. 20 projecten van vrijwel alle waterschappen die verschillen in omvang en complexiteit, maar allemaal laten zien hoe de marktpartijen en waterschappen vol vertrouwen met elkaar in gesprek zijn gegaan.

Meer weten

Benieuwd naar de inspiratieprojecten en De waterschapsmarkt van de toekomst? Bij de Unie van Waterschappen zijn zowel de visie als inspiratieprojecten te vinden, samen met meer achtergrondinformatie.

2017-11-28T17:43:42+00:0028-11-2017|