De 5 grootste grieven in de infrasector

Hoe denken opdrachtgevers en opdrachtnemers over elkaar? CROW deed nationaal onderzoek naar de ‘grootste grieven’ tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (aannemers). Wat zijn de belangrijkste uitkomsten? En wat kunt u daarmee?

Willen we de verhoudingen in de bouw- en infrasector verbeteren, dan is het belangrijk om te weten hoe opdrachtgevers en aannemers over elkaar denken. Wat zijn hun grootste grieven? Op welke punten zijn ze juist positief over elkaar? CROW deed onderzoek naar de relatie tussen opdrachtgevers en aannemers vanuit drie invalshoeken:

  • Vragen over de veranderingen die worden nagestreefd door ondertekenaars van de Marktvisie.
  • Vragen over het onderlinge vertrouwen tussen opdrachtgevers en aannemers.
  • Vragen over de vele clichés die bestaan over (en tussen) beide partijen.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek geven aanknopingspunten voor discussie én verbetering binnen de sector. De resultaten zijn inzichtelijk via een video (over de vijf grootste grieven van zowel opdrachtgevers als aannemer), een presentatie (een samenvatting en opvallende feiten) en een detailrapportage (als u precies wilt weten hoe opdrachtgevers en aannemers over elkaar denken).

Bruikbaar

CROW ziet dit onderzoek als graadmeter voor het onderlinge vertrouwen tussen partijen (opdrachtgevers en aannemers). Waar staan we nu? Waar zitten de verbeterpunten? De onderliggende informatie kan partijen helpen om het vertrouwen te vergroten. Bespreek de resultaten bijvoorbeeld intern binnen uw organisatie (lunchmeeting?). Of met uw samenwerkingspartner (bouwoverleg?). Herkent u de resultaten? Hoe kunt u het onderlinge vertrouwen verbeteren? Het onderzoek biedt genoeg aanknopingspunten voor een goed gesprek.

Van intenties naar daden

CROW denkt nog na over een mogelijk vervolg. ‘Hoe gaan we alle goede intenties om de samenwerking te verbeteren – te beginnen bij eigen houding en gedrag – nu concreet vertalen naar daden?’, zegt Niels van Ommen, hoofd Cursussen, Opleidingen en Congressen bij CROW. Hij wil daarbij praktische handvatten bieden, gebruikmakend van de vele lessen en inzichten die er al zijn.

‘Ruim een jaar geleden hebben we daartoe een serieuze poging gedaan door het gesprek aan te zwengelen over een Leidraad Risicotoedeling’, zegt Van Ommen. ‘Wij pleitten voor een Leidraad die concrete handvatten aanreikt om het proces van risicotoedeling, precontractueel, beter en slimmer te organiseren. Met duidelijke, bruikbare tips en trucs. De uitkomst is per contract verschillend. Geen standaard verdeling dus, het blijft maatwerk en mensenwerk. Zo’n instrument kan partijen helpen hun goede intenties daadwerkelijk te vertalen naar daden en resultaat. En dus echt een bijdrage leveren aan de leidende principes van de Marktvisie.’

Meer weten?

Heeft u vragen over het onderzoek? Stuur een mail naar niels.vanommen@crow.nl.

Bron: www.crow.nl

2017-08-03T14:59:16+00:0005-07-2017|