Hoe zorgen we binnen de bouw dat we doorgroeien naar een cultuur ontwikkelen waarin trots, vakmanschap en samenwerken met plezier en oog voor elkaars belangen vanzelfsprekend zijn?

Een relevante vraag aangezien vorige week bekend werd dat de bijzondere status van de Marktvisie binnen Rijkswaterstaat wordt opgedoekt.

Rijkswaterstaat heeft met haar Marktvisieteam de afgelopen jaren haar verantwoordelijkheid gepakt in het laten ‘groeien’ van het gedachtegoed uit de Marktvisie. Ontegenzeggelijk hebben we inmiddels grote stappen gezet in het normaliseren van de verhoudingen binnen de bouwwereld. Zowel bij Rijkswaterstaat als bij andere opdrachtgevers zijn hiervan inmiddels vele mooie voorbeelden. De wijze van samenwerken bij projecten, zoals de verbreding
van de A27 Houten-Hooipolder of het innovatiepartnerschap Kademuren van de gemeente Amsterdam, was een paar jaar geleden nog volstrekt ondenkbaar.
Tegelijkertijd zijn er echter ook aannemers die, vanwege het risicoprofiel, massaal afhaken bij grote snelwegprojecten. Verder vraagt een grote provincie momenteel binnen een raamcontract om maximale kwaliteit en flexibiliteit, maar zet daar vervolgens verliesgevende maximum uurtarieven tegenover. Voorbeelden die duidelijk maken dat het opgroeien van de ‘Marktvisie-spruit’ met flink wat vallen en opstaan verloopt.

Het is nu aan ons, als gehele branche, om te laten zien dat we ook zonder hulp kunnen doorgroeien naar een sector waarbinnen we soepel en met oog voor elkaars belangen samenwerken. Vanzelfsprekend moet dit vooral binnen de projecten gebeuren, bijvoorbeeld door bij elke Project Start Up en Project Follow Up positieve persoonlijke ervaringen met elkaar te delen. Verder helpt het enorm als we elkaar blijven ontmoeten bij projectoverstijgende activiteiten, zoals de netwerken van Captain Co-Creatie, de bouwcampus en Neerlands diep of via de leergangen ‘Marktvisie in de praktijk’ en ‘de verbinders’. Laten we vooral gezamenlijk blijven experimenteren en ontdekken. Onszelf blijven uitdagen, op avontuur gaan om samen verder door te groeien. Op die manier wordt ‘met veel plezier samenwerken binnen projecten’ vanzelf weer het nieuwe normaal. En dat is mij zéker wat groeipijntjes waard!

Ralph van Roessel, directeur Tauw
Laatste update: 18 dec 2018

 

Dit artikel is terug te lezen op www.cobouw.nl.