23 actiepunten voor betere aanbestedingen

In het vertrouwelijke rapport Actieagenda Beter Aanbesteden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft oud-Kamerlid Matthijs Huizing 23 actiepunten geformuleerd om de aanbestedingspraktijk te verbeteren. Het rapport is al in handen van Cobouw en zij zetten de conclusies op een rij.

Huizing is november 2016 begonnen met zijn onderzoek naar frustraties bij aanbestedingen en heeft nu, een jaar later, zijn rapport klaar. In zijn rapport legt Huizing volgens Cobouw ‘vrij nauwkeurig de vinger op de zere plek en ziet hij een scala aan problemen en ergernissen bij zowel ondernemers als opdrachtgevers: “Het gaat om kennis van de markt, toepassing van emvi (economisch meest voordelige inschrijving) en social return, eenzijdige contractvoorwaarden, tenderkosten en onnodig clusteren van opdrachten waardoor het mkb ongelijke kansen heeft.”‘

Beter dan 2012

Hoewel het beeld dat Huizing schetst er een is van veel frustraties en gemiste kansen gaat het ook al beter met aanbestedingspraktijk. Waar in 2012 bij 70 procent van de tenders te zware of subjectieve eisen werden aangetroffen, is dat nu “nog maar” 35 procent.

Van rapport naar praktijk

Huizing heeft in zijn jaar onderzoek veel gesproken met inkopers en ondernemers en heeft die gesprekken in 23 concrete actiepunten vertaald. Om te voorkomen dat het rapport vervolgens alsnog in de la verdwijnt heeft hij bij ieder actiepunt een belangenorganisatie gezocht die het punt verder uit gaat werken.

Meer lezen

De complete lijst met actiepunten en meer informatie over het rapport en de achtergrond vindt u bij Cobouw.

2018-03-06T14:19:26+00:0005-12-2017|